Powrót na rynek pracy z Centrum Rehabilitacji Fizjolek

Projekt „Powrót na rynek pracy z Centrum Rehabilitacji Fizjolek” jest realizowany przez firmę Fizjolek Anna Raźniewska, Dariusz Kapciak Sp. J., prowadzącą przychodnię rehabilitacji ambulatoryjnej w Zduńskiej Woli w okresie 01.09.2022 –30.09.2023.

Głównym celem projektu „Ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej 20 pacjentów (12K i 8M) – mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej uczestniczących w Programie tak, aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu”

Grupę docelową projektu stanowią 182 os. (112K i 70M):

1. w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 50 rok życia

2. zamieszkujące na terenie powiatu zduńskowolskiego w rozumieniu przepisów k.c.,

3. cierpiące na zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,

4. najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

5. które w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie korzystały ze wsparcia rehabilitacyjnego finansowanego ze środków publicznych.

Co najmniej 30% UP (56 UP – 34K i 22M) projektu to osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców i obszary wiejskie.

Projekt stanowi element wdrożenia Regionalnego Programu Zdrowotnego „Programu Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego”.

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wsparcie obejmujące porady rehabilitacyjne, cykl 75 zabiegów rehabilitacyjnych, wezmą udział w indywidualnej konsultacji psychologicznej i dietetycznej.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest umożliwienie co najmniej 20 uczestnikom (12K i 8M) podjęcia lub utrzymania zatrudnienia podczas trwania Programu i po jego zakończeniu.

Święta Wielkanocne

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych życzy Dyrekcja i Pracownicy

Centrum Rehabilitacji Fizjolek

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że:

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki. Narodowy Fundusz zdrowia zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 tys. zł.  Pieniądze, które pochodzą ze zwiększonego wpływu składki oraz rezerwy ogólnej zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy tj. wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zwiększanie wartości już obowiązujących umów lub zawieranie nowych kontraktów.

Np. na bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych przeznaczono 225 milionów zł. (to środki pochodzące z rezerwy ogólnej Funduszu). Z kolei na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczono kwotę 138,5 mln zł, która umożliwi realizację prawa do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby).

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do naszej przychodni na zabiegi rehabilitacyjne .

O zdrowie trzeba zadbać

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Wszystkiego Najlepszego

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok
będzie lepszy niż ten, który właśnie mija

życzą Właściciele Centrum Rehabilitacji Fizjolek

 

 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja życzy dyrekcja i pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjolek.

 

Dzień Kobiet

 Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń
zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej życzy dyrekcja Centrum Rehabilitacji Fizjolek

 

ZAPRASZAMY

Wszystkich pacjentów zapraszamy na zabiegi do

Centrum Rehabilitacji Fizjolek

Tylko u nas indywidualne podejście do każdego pacjenta ,

Pełen zakres zabiegów wykonywane przez najlepszy wykwalifikowany personel, z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń

Na miejscu konsultacje u specjalisty fizjoterapii

wizyty u lekarza  kardiologa

lekarza rehabilitacji medycznej – ortopedy

lekarza dermatologa

U nas zaopatrzysz się również w sprzęt rehabilitacyjny oraz medyczny

ZAPRASZAMY