Powrót na rynek pracy z Centrum Rehabilitacji Fizjolek

Projekt „Powrót na rynek pracy z Centrum Rehabilitacji Fizjolek” jest realizowany przez firmę Fizjolek Anna Raźniewska, Dariusz Kapciak Sp. J., prowadzącą przychodnię rehabilitacji ambulatoryjnej w Zduńskiej Woli w okresie 01.09.2022 –30.09.2023.

Głównym celem projektu „Ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej 20 pacjentów (12K i 8M) – mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej uczestniczących w Programie tak, aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu”

Grupę docelową projektu stanowią 182 os. (112K i 70M):

1. w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 50 rok życia

2. zamieszkujące na terenie powiatu zduńskowolskiego w rozumieniu przepisów k.c.,

3. cierpiące na zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,

4. najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

5. które w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie korzystały ze wsparcia rehabilitacyjnego finansowanego ze środków publicznych.

Co najmniej 30% UP (56 UP – 34K i 22M) projektu to osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców i obszary wiejskie.

Projekt stanowi element wdrożenia Regionalnego Programu Zdrowotnego „Programu Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego”.

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wsparcie obejmujące porady rehabilitacyjne, cykl 75 zabiegów rehabilitacyjnych, wezmą udział w indywidualnej konsultacji psychologicznej i dietetycznej.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest umożliwienie co najmniej 20 uczestnikom (12K i 8M) podjęcia lub utrzymania zatrudnienia podczas trwania Programu i po jego zakończeniu.